Kävely

Hyvät kävelyolosuhteet ovat kaiken liikkumisen perusta. SuLi pyrkii edistämään esteettömien, sujuvien ja houkuttelevien kävely-ympäristöjen kehittymistä aktiivisesti. Tavoitteena on muun muassa kuntakeskusten kävelypainotteisuuden lisääminen ja nykyistä paremmat kävely-yhteydet toisiin kulkumuotoihin kuten joukkoliikenteeseen.

Jätä kommentti